Vybavení campuZázemí pro hosty

Ob?erstvení

Kemp Železná Ruda prošel v r. 2006 kompletní rekonstrukcí s cílem nabídnout svým host?m moderní zázemí a kvalitní služby za p?ijetelné ceny. Díky tomu v kempu najdete:

ZA?ÍZENÍ AUTOKEMPU

 • chatky
 • plocha pro stanování
 • parkovací místa pro karavany a obytná auta
 • recepce
 • restaurace
 • toalety
 • sprchy
 • pitná voda
 • p?ipojení k elektrické síti 220V
 • antukové víceú?elové h?išt?
 • d?tské h?išt?
 • gril a ohništ?

UBYTOVÁNÍ

 • 9 chatek s celkovou kapacitou 36 l?žek
 • Chatky vybavené nezávislým elektrickým topením
 • ?isté l?žkoviny k dispozici podle pot?eby

STANOVÁNÍ

 • Rozloha kempu: 3000 m2
 • Pro stanující lze samoz?ejm? použít jakékoli za?ízení tábora: koupelna, teplá voda, sprchy ...

Karavany a obytná auta

 • Zpevn?ná parkovací plocha pro karavany: 1500 m2
 • 10 možností p?ipojení k síti 220V

Restaurace s terasou

 • bistro s rychlým ob?erstvením
 • ob?erstvení po celý den
 • nabídka formou bufetu
 • pro v?tší skupiny po dohod? celodenní stravování
 • v letních m?sících možnost grilování

Sportovní víceú?elové h?išt?

 • antukový povrch
 • volejbalová sí?
 • h?išt? pro plážové sporty

D?tské h?išt?

 • houpa?ky, skluzavka, pískovišt?, proléza?ky

Parkování

 • v lét? parkování v celém prostoru
 • v zimních m?sících na vymezených zpevn?ných parkovacích plochách

Pronájem sportovního vybavení

 • vybavení pro tenis a stolní tenis
 • sít? pro mí?ové hry, mí?e a další
 • 2x elektrokolo
 • 1x elektroskútr

Možnosti zábavy, událost, akce

 • open Air koncerty
 • rezervace pro soukromé akce, setkání, výcvik, seminá?e, školení a další

Tel.: +420 602 258 589

WIFI připojení

Poskytovatel
Gastrofin, s.r.o., IÄŚ: 05440866

Kde nás najdete?

TMPL_MAPTOFIND_ALT_TEXTTMPL_MAPTOFIND_ALT_TEXT / over